Biegli sądowi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) -  biegłych sądowych ustanawia Prezes Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych według  gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Aktualna lista biegłych sądowych dostępna jest na stronie:

Sądu Okręgowego w Łodzi


IV Kongres Nauk Sądowych

"Osiągnięcia Biegłych i Rzeczoznawców w Polsce"

Warszawa - 29.06.2019r   -  pobierz baner PDF

więcej informacji na: www.4kongres.pl

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
dodano informację dot. IV Kongresu Biegłych Sądowych