Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity Dz.U.2017.570 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.)  możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Skierniewicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:


http://epuap.gov.pl/wps/portal


W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Skierniewicach niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:
* konta użytkownika na platformie ePUAP (instrukcja)
* kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług” (konieczne jest odszukanie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach). Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.

Zgodnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.  akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacjia podstawy prawnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d