Majątek

Głównymi składnikami majątku, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.782 ze zm.), jakim dysponuje Sąd Rejonowy w Skierniewicach są nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, a pozostająca w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Skierniewicach tj. 2 działki gruntu położne przy ul. Reymonta 12/14 w Skierniewicach. Na jednej z nich postawiony jest budynek stanowiący siedzibę Sądu Rejonowego w Skierniewicach a na drugiej zlokalizowany jest parking wewnętrzny.

 

Oprócz nieruchomości w dyspozycji Sądu Rejonowego w Skierniewicach znajduje się majątek ruchomy w skład którego wchodzi wyposażenie sądu w szczególności: meble biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, inne urządzenia i wyposażenie

Zdjęcia budynku

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d