Podstawa prawna

Podstawa prawna


Sąd Rejonowy w Skierniewicach  jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.2018.23  ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spr. 2003.5.22 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  (Dz.U.2014.1407 ze zm.)
 • zarządzenie Min.Spraw. z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2012.95 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012r w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (tj. Dz.U.2013.69 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.)
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U.2017.2077 z późn.zm.)
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.  (tj. Dz.U.2018.395 ze zm.)
 • ustawa o kuratorach sądowych z 27 lipca 2001r. (tj. Dz.U.2014.795 ze zm.),
 • ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r (t.j. Dz.U.2018.577 ze zm.)

oraz inne rozporządzenia i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określające działalność sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja zmienionych aktów prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
aktualizacja wybranych aktów prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-25
Opis zmiany:
aktualizacja przepisów