Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych -  Sąd Rejonowy w Skierniewicach uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem  Pani/ Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach jest:                                     

Prezes Sądu Rejonowego w Skierniewicach,  ul. Reymonta 12/14;  96-100 Skierniewice;  tel: (46) 83-44-933

e-mail: sekretariat@skierniewice.sr.gov.pl

W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach  został powołany z dniem 5 lipca 2018r: 

Inspektor Ochrony Danych  Pan Krzysztof Radecki,  z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową na adres:  iod@skierniewice.sr.gov.pl  w celu uzyskania informacji w sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 i 7 RODO – i jest niezbędne w celu realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań nałożonych na sądy.

Zakres danych przetwarzanych przez Sąd określa głównie ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szereg innych aktów prawnych i wykonawczych.

W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom (odbiorcom) – wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Sądu Rejonowego w Skierniewicach i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 7 RODO (zgoda) ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sąd nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również procedury profilowania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane w sposób zapewniający poufność i integralność przez okresy wynikające z regulacji obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Niniejsza Klauzula udostępniona jest również w zakładce: Informacje / Ochrona danych osobowych

Rejestr zmian dla: Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie Klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych