Informacje statystyczne

Statystyka sądowa udostępniona została na podstawie § 122 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141)  wcześniej (przed 21.06. 2019r) na podstawie  § 11 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2015 poz.2316 z późn.zm.)

 

 I  Informacje statystyczne dotyczące wpływu,  załatwienia i pozostałości spraw w SR w Skierniewicach:

  2019r   I półr. 2019    2018r    I półr. 2018    2017r    I półr. 2017     2016r    I półr. 2016     2015r    

 

II  Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Skierniewicach sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej  (piliki do pobrania zapisane są w formacie Word, umożliwiającym edycję i kopiowanie danych).

Uwaga przed drukowaniem. Pliki zawierają wiele stron. Chrońmy środowisko.

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1:
     2019r    I półr. 2019   2018r   I półr. 2018   2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5:      
     2019r    I półr. 2019   2018r   I półr. 2018    2017r   I półr.2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6:
     2019r  I półr. 2019   2018r   I półr. 2018   2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7:
      2019r  I półr. 2019   2018r    I półr. 2018   2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10:
     2019r    I półr. 2019   2018r   I półr. 2018   2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12:
      2019r    I półr. 2019   2018r   I półr. 2018   2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18:
      2019r   I półr. 2019    2018r    I półr. 2018   2017r   I półr. 2017  2016r   I półr. 2016  2015r
 • Sprawozdanie w sprawach gospodarczych MS-S19:
      2019r    I półr. 2019   2018r   I półr. 2018    2017r   I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW:
      2019r    I półr 2019    2018r    I półr. 2018   2017r    I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie Zbiorcze z czynności komornika MS-KOM23:
      2019r   I półr. 2019    2018r   I półr. 2018   2017r    I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40:
       2019r   I półr. 2019     2018r   I półr. 2018  2017r    I półr. 2017   2016r   I półr. 2016   2015r

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
dodano sprawozdania za 2019r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
aktualizacja podstawy prawnej zamieszczania danych statystycznych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
dodanie sprawozdań statystycznych za I półrocze 2019r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
dodano sprawozdania za 2018r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
dodanie sprawozdań za I półrocze 2018r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
zmiana wyglądu i prezentacji danych statycznych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
Dodanie sprawozdań za 2017 rok
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
dodano sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
dodano sprawozdania za 2016r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-01-11
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
Dodano tabelę "Ruch spraw w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach w roku 2016"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-12-27
Publikacja w dniu:
2016-12-27
Opis zmiany:
Dodanie sprawozdań za I półrocze 2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
sąd
Dokument z dnia:
2016-05-06
Publikacja w dniu:
2016-05-06
Opis zmiany:
dodano sprawozdania za 2015r