Komornicy

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH

Anna Bartczak-Lisik - Kancelaria Komornicza nr I w Skierniewicach

ul. REYMONTA 2a
96-100 SKIERNIEWICE

tel./fax 046 833 31 76
mail: skierniewice.bartczak-lisik@komornik.pl
strona: www.komornik-skierniewice.pl

Kancelaria czynna w dniach: 
środa, czwartek - 8.00-12.00
poniedziałek, piątek - kancelaria nieczynna dla interesantów

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki - 8.00-17.00       

SR w Skierniewicach informuje, że u Komornika zachodzi przesłanka odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH

po Tamarze Czerwińskiej - Kancelaria Komornicza nr II w Skierniewicach

Maciej Rędzikowski komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Zastępca Tamary Czerwińskiej - od 1.07.2019

Tomasz Czerwiński asesor komorniczy - Zastępca Tamary Czerwińskiej -- do 30.06.2019

UL. STRYKOWSKA 21,
96-100 SKIERNIEWICE

tel.: 046 832 10 07
mail: skierniewice@komornik.pl
strona: www.skierniewicekomornik.net

Kancelaria czynna w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.07:00-15:30,
czwartek w godz.07:00-17:00
sobota w godz.07:00-12:00

Komornik przyjmuje interesantów w czwartki w godz.10:00-17:00.

SR w Skierniewicach informuje, że u Komornika zachodzi przesłanka odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH

Radosław Leśniak - Kancelaria Komornicza nr III w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 4/3, 96-100 Skierniewice
tel./ fax - 46 831 72 58
e-mail: skierniewice.lesniak@komornik.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałki: 9:00 - 14:00
wtorki: 9:00 - 17:00
środy: 9:00 - 14:00
czwartki: 9:00 - 14:00

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki od 12:00 do 17:00


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH

Piotr Świnoga  - Kancelaria Komornicza nr IV w Skierniewicach
 
Al. Niepodległości 16 

96-100 Skierniewice

tel/fax: 046 833 40 05

e-mail: skierniewice.swinoga@komornik.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek:  9:00 - 15:00
środa: 11:00 - 18:00

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godzinach: 11:00 - 18:00

W sprawach pilnych interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania kancelarii.


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH

po Pawle Zubkiewiczu - Kancelaria Komornicza nr V w Skierniewicach

zastępca Anna Bartczak-Lisik  (od 29.12.2018r)

ul. REYMONTA 2a
96-100 SKIERNIEWICE

tel./fax 046 833 31 76
mail: skierniewice.bartczak-lisik@komornik.pl
strona: www.komornik-skierniewice.pl

Kancelaria czynna w dniach: 

środa, czwartek - 8.00-12.00
poniedziałek, piątek - kancelaria nieczynna dla interesantów

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki - 8.00-17.00

 

Rejestr zmian dla: Komornicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
dodanie informacji o nieprzyjmowaniu spraw z wyboru przez A.Bartczak-Lisik i T.Czerwińską
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
zmiana zastępcy komornika sądowego Tamaty Czerwińskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-05-30
Opis zmiany:
dokonano zmiany dni urzędowania kandelarii Komornika Piotra Świnogi
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
nadanie numerów Kancelariom Komorniczym w zw. z Zarządzeniem Nr 12/2019/WIZ Prezesa SA w Łodzi z dnia 14 stycznia 2019r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
usunięto numery kont
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
Wprowadzenie Pani Anny Bartczak-Lisik jako zastępcy komornika Pawła Zubkiewicza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-10-29
Publikacja w dniu:
2018-10-29
Opis zmiany:
dodano informację dot. Pani Tamary Czerwińskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
zmiana e-mail oraz adresu kancelarii komorniczej Pawła Zubkiewicza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
zmiana adresu e-mail Komornika p.Anny Barczak-Lisik
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
wpisanie Pani Anny Bartcak-Lisik jako zastępcy Komornika Pawła Pacyńskiego