Oddział Administracyjny

 Kierownik Oddziału Administracyjnego – Anna Szeliga

pok. 116 (ul. Reymonta 12/14)

tel.: (46) 83-44-908

fax.: (46) 811 22 90

e-mail: kierownik.administracji@skierniewice.sr.gov.pl

 

 W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonują:

 

Sekretariat Prezesa:
pok. 137
tel.: (46) 83-44-933  
fax.: (46) 811 22 90
e-mail: sekretariat@skierniewice.sr.gov.pl

Księgowość:
główny księgowy  – Grażyna Cendrowicz
z-ca głównego księgowego – Alina Basińska
pok. 105, 106, 107  
tel.: (46) 83-44-905; 979, 906   
fax.: (46) 811 22 91
e-mail: finanse@skierniewice.sr.gov.pl


 Biuro Podawcze:
pok. 13 parter  
tel. (46) 83-44-943

Biuro Obsługi Interesantów:
pok. 11 parter  
tel. (46) 834-49-40
fax: (46) 811-22-95
e-mail:  boi@skierniewice.sr.gov.pl


Archiwum Zakładowe:
tel. (46) 83-44-970


Informatycy:
tel. (46) 83-44-900
e-mail:  it@skierniewice.sr.gov.plPodstawowymi zadaniami Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego są:

 • prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu;
 • sprawy kadrowe pracowników administracji z wyłączeniem spraw pracowników należących do właściwości Sądu Okręgowego;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • sprawy zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Sądu;
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 • prowadzenie Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów


do głównych zadań Księgowości należy:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów  budżetowych Sądu Rejonowego w zakresie opłat, grzywien, kosztów sądowych i innych należności;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej depozytów i sum na zlecenie oraz wykorzystania środków pozabudżetowych;
 • sprawy płacowe pracowników Sądu Rejonowego (listy płac, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym itp.)
 • sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowania i wykonywania budżetu Sądu Rejonowego;
 • wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego;
 • sporządzanie projektów planów rocznych dochodów, wydatków i środków pozabudżetowych


 

 

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-09-01
Opis zmiany:
zmiana osób zajmujących stanowiska głównego Księgowego i zastępcy głównego księgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
Zmiana nazwy Punktu Obsługi Interesanta - na Biuro Obsługi Interesantów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
Zmieniono imię i nazwisko kierownika Oddziału Administracyjnego