Ogłoszenie o spisie inwentarza spadku po Sławomirze Zbąckim w sprawie I Ns 373/18

Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział I Cywilny postanowił dokonać spisu inwentarza spadku po Sławomirze Zbąckim, synu Jana i Stefanii, urodzonym 29 marca 1962 r. w Skierniewicach, zmarłym 19 sierpnia 2014 r. w Skierniewicach, ostatnio stale zamieszkałym w Skierniewicach, ul. Cicha 14A/19.
Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza spadku, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o spisie inwentarza spadku po Sławomirze Zbąckim w sprawie I Ns 373/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia