Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 480/18

 ,, Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 480/18 z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Skierniewicach o stwierdzenie nabycia spadku po Badoui Melhem Massoud, synu Melhema Massouda i Saady El-Arou, urodzonym dnia 19 grudnia 1960 roku w Sir (Liban), zmarłym dnia 30 kwietnia 2018 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Sobieskiego 9/20. Majątek pozostały po spadkodawcy stanowią samochód marki Ford Galaxy, wyposażenie mieszkania i rzeczy osobiste; wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku ”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 480/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia