Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 225/19

,, Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 11 lipca 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Lesiaku (numer PESEL 40102703795), ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Mszczonowskiej 3/3, zmarłym dnia 16 października 2018 roku; uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 225/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia