Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 226/19

,, Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 12 lipca 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Zdunkiewiczu (numer PESEL 56071808717), ostatnio zamieszkałym w Bolimowie przy ulicy Senatorskiej 15, którego zwłoki znaleziono dnia 24 stycznia 2019 roku; uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 226/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia