Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 292/17

,,Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa
I Ns 292/17 o zmianę wydanego w sprawie I Ns 525/2000 postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach o stwierdzeniu nabycia spadku po Mariannie Różańskiej, z domu Górskiej, córce Franciszka i Józefy z domu Blümel, urodzonej 5 grudnia 1931 roku w Poznaniu, zmarłej dnia 3 stycznia 2000 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach przy ulicy Strobowskiej 9. Zgodnie z treścią testamentu sporządzonego przez Mariannę Różańską, w skład spadku po niej wchodziła zabudowana nieruchomość rolna położona w Skierniewicach przy ulicy Strobowskiej 9 o powierzchni 1,09 ha. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 292/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia