Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 477/18

"Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 477/18 o stwierdzenie nabycia spadku: po
1) Piotrze Kwiatkowskim, synu Filipa i Apolonii, urodzonym dnia 27 czerwca 1906 roku w Parmie, zmarłym dnia 12 grudnia 1978 roku, ostatnio zamieszkałym w Budach Grabskich 58; w skład spadku wchodzi udział 5/16 we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0422 ha położonej w Budach Grabskich, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 496; po
2) Alfredzie Finka, córce Józefa i Stanisławy, urodzonej dnia 16 sierpnia 1929 roku w Budach Grabskich, zmarłej dnia 21 stycznia 1997 roku, ostatnio zamieszkałej w Budach Grabskich 44; w skład spadku wchodzi udział 5/16 we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0422 ha położonej w Budach Grabskich, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 496 oraz po
3) Grażynie Stanisławie Kust, córce Piotra i Stanisławy, urodzonej dnia 26 kwietnia 1953 roku w Bolimowskiej Wsi, zmarłej dnia 18 grudnia 2012 roku, ostatnio zamieszkałej w Budach Grabskich 58. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku po wskazanych powyżej spadkodawcach, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 477/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia