Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 509/17

,,Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 509/17 z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Władysławie Zygadlewiczu, synu Henryka i Urszuli, urodzonym dnia 20 maja 1941 roku w Warszawie, zmarłym dnia 17 lutego 2017 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Buczka 4/22. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie I Ns 509/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia