Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 320/18

„Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 320/18 z wniosku Eweliny Iwanowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Iwanowskiej z domu Felczak, córce Stanisława i Zofii z domu Zygzak, urodzonej dnia 12 lutego 1930 roku w Ożarowie, zmarłej dnia 28 kwietnia 2002 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 13 oraz po Piotrze Iwanowskim, synu Witalisa i Stefanii z domu Żuromskiej, urodzonym dnia 18 maja 1927 roku w Platerowie, zmarłym dnia 13 grudnia 2007 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 13. W skład spadków wchodzą udziały w nieruchomości o powierzchni 0,1383 ha położonej w Skierniewicach przy ulicy Dywizjonu 303. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 320/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia