Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie przez zasiedzenie I Ns 386/18

Sygn. akt I Ns  386/18

OGŁOSZENIE

  ,,Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 386/18 z wniosku Danuty Andrzejczak o stwierdzenie, że małżonkowie Janina i Stanisław Urbanek nabyli z dniem 1 stycznia 1985 roku przez zasiedzenie - na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej - własność zabudowanej nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,0583 ha położonej w Skierniewicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 54, którą to nieruchomość stanowi działka o numerze ewidencyjnym 212 należąca do obrębu numer 17 miasto Skierniewice. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. ”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie przez zasiedzenie I Ns 386/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia