Ogłoszenie o zasiedzenie nieruchomości I Ns 439/17

„,Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 439/17 z wniosku Alicji Marii Mularz o stwierdzenie, że Zofia Janina Michalak i Stanisław Roch Michalak nabyli przez zasiedzenie - na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej - własności nieruchomości o powierzchni 0,11 ha, położonej w Makowie przy ulicy Brzosty 73, którą to nieruchomość stanowi działka o numerze ewidencyjnym 551 należąca do obrębu 4 Maków. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zasiedzenie nieruchomości I Ns 439/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia