Ogłoszenie o zasiedzenie w sprawie I Ns 471/18

       ,, Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 471/18:

  1. o stwierdzenie, że Jerzy Dudek nabył z dniem 25 maja 2018 roku przez zasiedzenie część nieruchomości rolnej o powierzchni 5,74 ha położonej w Kawęczynie B (gmina Nowy Kawęczyn), którą to część stanowią należące do obrębu 10 Kawęczyn B: a) cała działka o numerze ewidencyjnym 36 oraz b) część działki o numerze ewidencyjnym 8, to jest na odcinku od granicy tej działki z działką o numerze ewidencyjnym 36 aż do linii granicznej znajdującej się 365 metrów od granicy działek o numerach ewidencyjnych 8 i 36 i w przybliżeniu równoległej do tej granicy. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione,
  2. o stwierdzenie, że Włodzimierz Dudkiewicz nabył z dniem 25 maja 2018 roku przez zasiedzenie część nieruchomości rolnej o powierzchni 5,74 ha położonej w Kawęczynie B (gmina Nowy Kawęczyn), którą to część stanowi fragment działki o numerze ewidencyjnym 8 obrębu 10 Kawęczyn B, to jest jej fragment na odcinku od linii granicznej biegnącej 365 metrów od granicy działek o numerach ewidencyjnych 8 i 36 i w przybliżeniu równoległej do tej granicy aż do granicy obrębów Kawęczyn B i Nowy Kawęczyn. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zasiedzenie w sprawie I Ns 471/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia