Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mariannie Emilii Rutkowskiej w sprawie I Ns 153/19

Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn. akt I Ns 521/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Emilii Rutkowskiej, ur. 11 września 1926 roku, zmarłej w dniu 12 marca 2016 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej w Skierniewicach został złożony wykaz inwentarza spadku po w/w. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.). Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.), w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 §4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mariannie Emilii Rutkowskiej w sprawie I Ns 153/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia