ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Tadeuszu Tułaczu w sprawie I Ns 435/17

Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn. akt I Ns 435/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Tułaczu (PESEL 40082906438), zmarłym w dniu 12 marca 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Świętych Laskach 2, 96-124 Maków, został złożony wykaz inwentarza spadku po w/w. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.). Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.), w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 §4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Tadeuszu Tułaczu w sprawie I Ns 435/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia