Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku w sprawie I Ns 5/18

Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn. akt I Ns 5/18
o złożenie wykazu inwentarza spadku po Kazimierzu Zdzisławie Kowalczyku (PESEL 54021607896), zmarłym w dniu 29 kwietnia 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 14/38, został złożony wykaz inwentarza spadku po w/w. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.). Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.), w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 k.p.c.)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza spadku w sprawie I Ns 5/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia