Ogłoszenie – spis inwentarza po Andrzeju Franciszku Zwierz I Ns 143/19

" Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 maja 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Franciszku Zwierz (numer PESEL 55100407695), ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza 10/1, zmarłym dnia 1 lutego 2019 roku; uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. "

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie – spis inwentarza po Andrzeju Franciszku Zwierz I Ns 143/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia