Ogłoszenie – zasiedzenie I Ns 241/18

"Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 241/18 z wniosku Marii Słowińskiej o stwierdzenie nabycia z dniem 25 maja 2002 roku przez zasiedzenie udziałów we współwłasność zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0635 ha położonej w Skierniewicach przy ulicy Szwoleżerów 9, którą to nieruchomość stanowi działka o numerze ewidencyjnym 233/2 należąca do obrębu numer 17 miasto Skierniewice. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie – zasiedzenie I Ns 241/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia