Plan zamówień publicznych

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Sąd przewiduje przeprowadzić, do których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych - tj. Dz.U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)

 

 2017r       2018r      2019r

 

 

Rejestr zmian dla: Plan zamówień publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
zmiana wyglądu + dodanie planu postępowań na 2019 rok
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-10-16
Publikacja w dniu:
2017-10-16
Opis zmiany:
Utworzenie zakładki