Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014 roku. Program został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Osiągnięcie tego celu zakłada zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.


Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądy powszechne.
Krajowy Program przewiduje ścisłą współpracę pomiędzy resortami oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Program skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.Pliki do pobrania:

 

Rejestr zmian dla: Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-08-13
Publikacja w dniu:
2019-08-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-07-16
Publikacja w dniu:
2018-07-16
Opis zmiany:
aktualizacja wykazu instytucji udzielających pomocy w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - na rok 2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-01-16
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-01-16
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Sądowej Służby Kuratorskiej
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
Aktualizacja - plików do pobrania