Spis inwentarza I Ns 472/18

 ,,Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 marca 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Włodzimierz Kafarskim (numer PESEL 65102409199), ostatnio zamieszkałym w Mokrej Prawej 98 (gmina Skierniewice), zmarłym dnia 9 czerwca 2018 roku; uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Spis inwentarza I Ns 472/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
Dodanie daty wyświetlenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia