Spis inwentarza I Ns 71/19

  „Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn. akt I Ns 71/19 o złożenie wykazu inwentarza został złożony wykaz inwentarza po Krystynie Stefaniak (PESEL 48082505961), zmarłej w dniu 22 października 2015 roku, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 51/42.

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.). Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.), w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 §4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Spis inwentarza I Ns 71/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia