Zasiedzenie nieruchomości I Ns 17/19

„Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 17/19 z wniosku Sławomira Widarskiego o stwierdzenie, że nabył on przez zasiedzenie własność niezabudowanej nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 1,29 ha położonej w Budach Trzcińskich, którą stanowią działki o numerach ewidencyjnych 9 i 20 należące do obrębu numer 2 Budy Trzcińskie, jednostki ewidencyjnej Gmina Nowy Kawęczyn, powiatu skierniewickiego. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Rejestr zmian dla: Zasiedzenie nieruchomości I Ns 17/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia