Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych / do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

siedziba
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Sekretariat Zespołu - Liliana Karbowiak
poniedziałek – piątek 7.30 – 15-30 pok. 125
tel. 46 834 49 50  fax. 46 811 22 94
email: zkss@skierniewice.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu - Maria Król
poniedziałek, środa, czwartek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 125a
tel. 46 834 49 52  email: m.krol@skierniewice.sr.gov.pl
w każdy poniedziałek dyżur ZKSS do godz. 18.00
 
Kuratorzy zawodowi dla dorosłych

Emilia Karalus – środa, piątek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 125b
tel. 46 834 49 51 email: e.karalus@skierniewice.sr.gov.pl

Agata Jeż – wtorek , czwartek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 126b,
tel. 46 834 49 51 email: a.jez@skierniewice.sr.gov.pl
 
Joanna Banasiak – środa, piątek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 126b,
tel. 46 834 49 51 email: j.banasiak@skierniewice.sr.gov.pl
 
Edyta Kwiatkowska – poniedziałek, środa
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 124
tel. 46 834 49 54 email: e.kwiatkowska@skierniewice.sr.gov.pl
 
Marcin Rosowski – wtorek, czwartek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 125b
tel. 46 834 49 51 email: m.rosowski@skierniewice.sr.gov.pl
 
Katarzyna Matyjek – wtorek, piątek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00  pok. 129
tel. 46 834 49 62 email: k.matyjek@skierniewice.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi dla nieletnich

Joanna Lewandowska – środa, piątek
godziny przyjęć interesantów 7.30 – 15.30 pok. 120
tel. 46 834 49 58 email: j.lewandowska@skierniewice.sr.gov.pl

Małgorzata Keller – wtorek, czwartek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 120
tel. 46 834 49 58 email: m.keller@skierniewice.sr.gov.pl

Joanna Cimanowska – poniedziałek, czwartek
godziny przyjęć interesantów  7.30 – 15.30 pok. 120
tel. 46 834 49 58 email: j.cimanowska@skierniewice.sr.gov.pl

Edyta Jakubiec – poniedziałek, środa
godziny przyjęć interesantów 7.30 – 15.30 pok. 120
tel. 46 834 49 62 email: e.jakubiec@skierniewice.sr.gov.pl

Marek Caban – wtorek, piątek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00 pok. 124
tel. 46 834 49 62 email: m.caban@skierniewice.sr.gov.pl

Tomasz Adaszewski – środa, piątek
godziny przyjęć interesantów 8.00 – 16.00  pok. 120
tel. 46 834 49 58 email: tomasz.adaszewski@skierniewice.sr.gov.pl


 Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego pobierz

Oświadczenie pobierz

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
usunięto dane dot. Ośrodka Kuratorskiego gdyż znajdują się w odrębnej zakładce
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
zmiana dni dyżurów p. E.Jakubiec
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
dodanie informacji dot. kuratora dla dorosłych Pana T.Adaszewskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
zmiana godzin dyżurów Kuratora Joanny Banasiak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-09-01
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
aktualizacja informacji dla: M.Cabana i E.Kwiatkowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
zmiana dyżurów kuratora zawodowego Katarzyny Matyjek
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
zmiana dni dyżurujących Joanny Banasiak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
Usunięto informacje dot. Pani Kurator Krystyny Zawadzkiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-07-19
Publikacja w dniu:
2016-07-19
Opis zmiany:
Usunięcie nieaktualnych informacji dot. działalności Ośrodka Kuratorskiego (aktualne dane zostały zamieszczone w zakładce "Ośrodek Kuratorski")